Karien Heijtlager is 2 maart 1959 geboren in Hilversum. Na de Pedagogische Academie is ze als docent Nederlands en als docent Kunstvakken werkzaam geweest. Vervolgens is ze gaan studeren aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, Autonome Vormgeving. Tijdens deze periode en daarna had ze een huis en atelier zowel in Nederland als in Frankrijk waar ze regelmatig werkte aan haar beelden naast het lesgeven.

Grote abstracte beelden maakte ze in haar atelier in Frankrijk. Nadat ze bij Kees Verkade in Monaco in de leer was geweest begon ze meer figuratief te werken. Ze maakt hoofdzakelijk beelden in brons.
Op haar veertigste is ze naar Elba ( Italië) verhuisd waar ze veel exposeerde op het vaste land doordat ze via Renzo Mezzacapo, galeriehouder en organisator van vele beurzen en zelf kunstschilder, in contact kwam met de Italiaanse kunstwereld. Ze had en heeft haar steenhouwer en bronsgieterij in Pietrasanta ( Italië).

Na acht jaar is ze teruggegaan naar ‘s-Gravenhage waar ze een atelier had op de Noordwal en later Clingendael. Ze heeft toen in Rotterdam haar eerste graad in de kunstvakken behaald en gaf ook parttime les in de kunstvakken en was cultuurcoördinator op twee scholen in ‘s-Gravenhage.

Momenteel werkt ze alleen nog als beeldhouwer en niet meer als docent. Ze werkt in ‘s-Gravenhage en Brasschaat (Belgie) waar ze ook bezig is met het aanleggen van een beeldentuin.

Ze maakt vrij werk en werk in opdracht.

Naast de vele portretopdrachten heeft ze ook andere opdrachten gekregen uiteenlopend van levensgrote figuren in brons tot grafmonumenten.

Haar vrije werk is onderverdeeld in de thema’s:

Ontmoetingen (Incontri)
Emoties (Emozione)
Intimiteit  (Intimita)
Dans (Ballo)

Karien en Kees Verkade

Karien en Kees Verkade

Karien Heijtlager over eigen werk

Mijn vrije werk wordt beheerst door een groot overkoepelend thema, de erotische spanning tussen mensen, het aantrekken, het afstoten, de dominantie, de onderwerping en de versmelting zijn motieven die je niet alleen kunt terugvinden in de serie Ontmoetingen en Intimita-beelden maar ook in de beelden die de dans en dansers tot onderwerp hebben.

Het gaat er mij om deze aspecten die het wezen van een relatie of gevoelens van een individu uitmaken, op welke manier dan ook tot uitdrukking te brengen. De vorm die ik daarvoor kies kan per beeld variëren. Ik wil me niet vastleggen op figuratief of abstract. Soms is het figuratieve uitbeelden de gewenste vorm, soms stileer ik de beweging, de dynamiek van een relatie in een beeldtaal waarin de figuren geabstraheerd zijn tot hun essentie maar het motief herkenbaar blijft. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook in Emoties, die kun je los van elkaar zien, maar ook als paren. Elke anekdote is uitgebannen, maar door de toets, het patin, en het marmer van de sokkels wordt toch een verwantschap gesuggereerd die zich niet laat analyseren.

Naast het vrije werk maak ik ook werk in opdracht.

Wat betreft de portretopdrachten is het een zoektocht naar de persoonlijkheid van ‘het slachtoffer’, het vinden van de juiste toets, het uitdiepen van het karakter zijn een vaak verrassend avontuur. Niet alleen voor de geportretteerde, maar ook net zo vaak voor mezelf. Dat klinkt nogal hoogdravend, vrees ik, maar wat ik vooral wil is iets maken dat mooi is, spannend en dat ontroert. Iets waarvoor je je niet hoeft te schamen, zou Gerard Reve zeggen. En als me dat lukt, ben ik gelukkig. Niet te lang, want ik weet ook dat het beter moet en kan. Het volmaakte kunstwerk bestaat niet, daar ben ik van doordrongen, maar als je enigszins in de buurt weet te komen, er bij wijze van spreken aan kunt ruiken, ben je al heel ver.

Beeldentuin Karien Heijtlager in Bilthoven. 

Video gemaakt door: Renee Rijff